Zie nieuwsbericht olive

Menu

Internationale rol van Turkije wordt groter

Bericht geplaatst op: 04-01-2014

De economische prestaties van Turkije zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en daarmee heeft het land een snelle vooruitgang geboekt. Op dit moment groeit de economie in Turkije in vergelijking met andere landen in de wereld veel sneller. Op het gebied van duurzame groei liggen er nog vele kansen, maar het is al wel duidelijk dat Turkije als economisch sterk land een grotere internationale rol zal spelen. Dat betekent ook dat het land op internationale zaken meer invloed zal kunnen uitoefenen. Overigens is Turkije niet het enige land dat economisch welvarend zal zijn in de komende jaren, want deze rol is eveneens weggelegd voor landen als Mexico, Colombia, Indonesië en Egypte.

 

Rapport National Intelligence Council

 

Uit een onlangs verschenen rapport van de National Intelligence Council uit Amerika is gebleken dat Turkije op internationaal niveau een grote rol van betekenis zou kunnen spelen. Verder komt uit het rapport naar voren dat de toetreding van Turkije tot de Europese Unie nog altijd als optie bekeken moet worden en de landen in Europa daar onderhandelingen over moeten blijven voeren. Uit een recent verschenen EU-rapport blijkt van de welwillendheid trouwens weinig over. De minister Egemen Bagis van Economische Zaken in Turkije heeft het rapport zelfs veroordeeld en laten weten dat er weinig respect te ervaren is ten aanzien van de moedige hervormingen die eerder in het land zijn gedaan.

 

Toetreding EU

 

Het lijkt er vooralsnog niet op dat Turkije spoedig zal toetreden tot de Europese Unie. Landen als Duitsland en Frankrijk liggen wat dat betreft dwars en ook het geschil met betrekking tot het eiland Cyprus staat een snelle toetreding in de weg. De overheid in Turkije weigert namelijk nog altijd om de regering in Nicosia als zodanig te erkennen. Het land Turkije maakt in economisch opzicht op dit moment een enorme groei door, waar andere landen stilstaan en zelfs nog in een crisis verkeren.

 

Weer in Payallar